Юридическият факултет проведе научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

Юридическият факултет проведе научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

На 25 май Юридическият факултет проведе своята научна конференция за студенти, докторанти и млади учени.  Традиционното за факултета събитие се осъществи виртуално чрез платформата meet.uni-ruse.

Участниците в научната проява представиха своите доклади по актуални теми като моделът на разделението на властите в държавата, развитието на гражданското общество, различните аспекти на противодействието на корупцията, правните способи за защита на уязвими групи лица – лица с психически увреждания, деца в риск, непълнолетни правонарушители.

Сподели:

Още новини от деня