Юридическият факултет проведе своята научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

Юридическият факултет проведе своята научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

На 19 май Юридическият факултет проведе своята научна конференция за студенти, докторанти и млади учени.  Традиционното за факултета събитие се осъществи виртуално чрез платформата meet.uni-ruse. Участниците в научната проява представиха своите доклади по актуални теми като моделът на разделението на властите в държавата, развитието на гражданското общество, различните аспекти на противодействието на корупцията, правните способи за защита на уязвими групи лица – лица с психически увреждания, деца в риск, непълнолетни правонарушители.

Мероприятието започна със семинар, посветен на проблемите на превенцията на престъпността в градска среда.

 Презентация на тема „Теория на счупените прозорци“ изнесоха Павлин Коджахристов-зам.-директор на ОДМВР-Русе и Миглена Костова – зам.-директор на ОП „Комунални дейности“ към Община Русе.  Освен оригиналното и нестандартно представяне на криминологични концепции по посочения проблем, бяха изложени възможностите за поставяне на нови измерения на сътрудничество с факултета.

Предстои обсъждане на възможността за провеждане на задължителните стажове на студентите от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Центъра за видеонаблюдение.

Сподели: