Яйца от щраус в музея - находки от Русе и Велико Търново

Яйца от щраус в музея – находки от Русе и Велико Търново

Каната, изработена от щраусово яйце, е в Русенския музей от 2003 г. Тя е подарена, поради което точното място на намиране, както и контекста, в който е била пораждат въпроси. В края на 2019 г. археолог от музея във Велико Търново откри в погребение от римския период щраусово яйце – част от съд. Откриват ли се прилики между двата съда от щраусово яйце, как могат да бъдат датирани, има ли другаде съдове от щраусови яйца?

Проф. Николай Ненов ще представи на 22 януари от 18 часа известното за каната от щраусово яйце на Русенския музей, както и други десет примера от световни музеи. Археологът Калин Чакъров ще представи своето откритие – щраусовото яйце, както и останалите гробни дарове в надгробната могила.

Сподели:

Още новини от деня