Ясни са победителите в осмия ежегоден конкурс за екодизайн

По  повод Деня на Земята – 22 април Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак” – град Русе, организира ежегоден осми  конкурс за екодизайн на тема

“МИСЛИ ЗЕЛЕНО”

                            Участниците в конкурса се състезават в:

категория „Макет“ и „Рисунка“

две възрастови групи

1-4 клас и 5-7 клас.

Екоконкурсът е осъществен със съдействието и подкрепата на:

Регионална дирекция по горите

Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите

Регионална здравна инспекция

   Мебелна компания  «ИРИМ»                                                                                                                Мебелна фирма  »Грифон-М»                                                                                                                                                                                             Печатница „ Дунав прес “  Русе

На 10.05.2019 г. жури, включващо представители на  фирмите и организациите подкрепили реализирането на конкурса и  художници – семейство Таня и Георги Пасеви,  членове  на Съюза на българските художници,

разгледа, анализира и класира представените от учениците макети и рисунки в две възрастови категории:

К Л А С И Р А Н Е:

НАГРАДИ  НА  ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

Категория макет  1-4 клас

  1. Сияна Цонева, 3 клас, ОУ „Отец Паисий“

Категория макет  5-7 клас

  1. Ростислав Искренов Гьоков,  6 клас, ОУ „Тома Кърджиев“

 Ръководител: Юлия Пенкова

  • Виктория Александрова Ангелова, 7 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“

Ръководител: Ирена Ашджиян

Категория рисунка  5-7 клас

Соня Трифонова и Преслава Станкова, 5 клас, ОУ „Тома Кърджиев“

 Ръководител: Юлия Пенкова

Поощрителни награди  на ПГДВА

  1. Добромир Иванов и Преслава Михайлова, ОУ „Ангел Кънчев“

Ръководител: Здравка Генова

  • Емил Стоянов и Александра Стойчева, ОУ „Ангел Кънчев“

Ръководител: Здравка Генова

НАГРАДИ НА МЕБЕЛНА КОМПАНИЯ  „ИРИМ” РУСЕ

Специални награди  категория  „Макет“  възрастова група 5-7 клас:

Магдалена Цанкова, 6 клас,  ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

Ръководител: Здравка Генова

Божидара Светлозарова Маринова,  6 клас,  ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

Ръководител: Здравка Генова

НАГРАДИ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Категория рисунка  5-7 клас

Силви Веселинов Василев – 6 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“

Категория макет  1-4 клас

     Габриела Василева Ангелова – 4 клас, ОУ“Г.С.Раковски“,  с.Ново село

Ръководител: Ивелина Филева

Категория макет  5-7 клас

Росица Вичева – 6 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“

Ръководител:Ирена Ашджиян

Галена Крумова Станчева, 6 клас, ОУ“Иван Вазов“

Ръководител: Вероника Алексиева

  1. Преслав Милков – 5 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“

Ръководител: Ирена Ашджиян

НАГРАДИ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ:

Категория макет 1-4 клас

Бетина Миленова Борисова,  4 клас, ОУ „Георги Сава Раковски“, с. Ново село

Ръководител: Ивелина Филева

Категория  рисунка 5-7 клас

Преслава Добрева– 6 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“

НАГРАДИ НА ПЕЧАТНИЦА  „ДУНАВ ПРЕС“

Категория макет 

възрастова група 1-4 клас

Марио Ивайлов Петров – 4 клас, ОУ „Георги Сава Раковски“, с. Ново село

Ръководител: Ивелина Филева

възрастова група 5-7 клас

Йована Венциславова Йорданова, 6 клас, СУ „Възраждане“

Ръководител: Наталия Петрова

НАГРАДИ НА МЕБЕЛНА ФИРМА  »ГРИФОН-М»  

Категория макет  възрастова група 1-4 клас

Преслав Манев, 3 клас, ОУ «Отец Паисий»

Категория макет  възрастова група 5-7 клас

  1.  Кристиан Христов – 5 клас,СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“

Ръководител:Ирена Ашджиян

  • Преслава Пенкова Пенкова, 5 клас, ОУ»Т.Кърджиев»

Ръководител: Юлия Пенкова

НАГРАДИ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Категория  макет 5-7 клас

Ростислав Искренов Гьоков – 6 клас, ОУ“Тома  Кърджиев“

Категория  рисунка 5-7 клас

Александра Попова – 6 клас, рисунка; СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“

Специални адмирации към учители и ръководители на ученици и  групи, представили най- голям брой макети за участие в конкурса:

г-жа Ирена Ашджиян- СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе

г-жа Здравка Генова – ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

г-жа Юлия Пенкова-  ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе

г-жа Ивелина Филева- ОУ „Георги Сава Раковски“, с. Ново село

Благодарност към всички ръководители, учители и родители съдействали учениците да се включат в конкурса.

Благодарност към всички фирми и организации, осигурили награди и оказали подкрепа и съдействие за това „Мисли зелено“ да се превърне в традиция.

Честито на победителите!

Сподели:

Още новини от деня