Ясни са резултатите от областното класиране на кандидатите за членове на Съвета на децата

Областна администрация Русе информира, че приключи областното класиране на кандидатите за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Постъпилите кандидатури на регионално ниво бяха разгледани и оценени от 7-членна комисия, сформирана със заповед на областния управител.

Припомняме, че разработената от Съвета процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления. В първото направление, а именно за членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др. на първо място е класиран Слав Монев, а на второ и трето съответно Ралица Чакърова и Мария Маринова.

Във второто направление, отнасящо се до представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса няма кандидатствали.

Що се отнася до представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца, то победител е Калина Христова, следвана от Джесика Астарева и Божидара Георгиева.

При индивидуалните кандидатури на първо място е избрана Иванела Иванова, като след нея се нареждат Камелия Стоянова и Деница Йорданова.

През есента предстои да се извърши национално класиране, след което ще стане ясно кой ще представлява област Русе в Съвета на децата.

Ръководството на Областна администрация Русе и членовете на оценителната комисия изказват своята благодарност към всички участници.

Сподели:

Още новини от деня