топлофикация Русе

„Топлофикация Русе“ ЕАД започна активна работа в посока ограничаване на емисиите от парникови газове в резултат на редуцирането на количеството на използваните въглища

„Според последните данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ) значително се е повишило количеството на битовите отпадъци, което увеличава опасността от замърсяване на околната среда, в случай, че те не се обработват, а се депонират. Сериозният вече проблем с боклука е причина ние да работим от години в посока да се реализира нашето инвестиционно намерение за преработка на отпадъци, защото чрез него значително ще се  намали количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране. Същевременно ще осигурим алтернативно гориво за производството на енергия, притежаващо добри показатели, което ще намали използваните количества полезни изкопаеми горива“. Това заяви директорът на „Топлофикация Русе“ ЕАД инж. Севдалин Желев. Той посочи, че е необходимо да се оползотворява енергията от тази част от горимите отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно използвани. „Към момента всички те се депонират на общинските депа за битови и неопасни производствени отпадъци“, допълни още инж. Желев.

Директорът на „Топлофикация Русе“ ЕАД цитира конкретни цифри от последните публикувани данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през 2017 г. количеството на образуваните отпадъци в страната се оценява на 435 кг средно на човек, или с 29 кг повече спрямо 2016 година. „Общо през годината количеството на образуваните битови отпадъци се оценява на 3.080 млн. т, или с 6.9% повече спрямо 2016 година“. Данните на Института показват и че „се увеличава делът на предадените за предварително третиране битови отпадъци. Това са тези отпадъци, които отиват в регионалните депа за сепариране и част от тях се изгарят, друга – се депонира, малка част се рециклира – от 49.2% (2016 г.) на 58.1% (2017 година)“.

“ Искаме да разширим производството си и чрез изгарянето на неопасни отпадъци заедно с въглищата и едновременно с това ще ограничим емисиите от парникови газове.“, заяви директорът на ТЕЦ-а и отново посочи, че изградената от тях инсталация за сепариране на битови отпадъци ще разделя главно стъкло, пластмаса и хартия. „Очаква се при реализиране на намерението да се оползотворяват 90% от отпадъците, включително утайките от пречиствателната станция и биомасата“, подчерта инж. Желев.

„Ние няма да изгаряме несортирани боклуци, а планираме да произвеждаме електро- и топлоенергия от предварително разделени отпадъци“, отново бе категоричен той и подчерта необходимостта от предприемане на мерки, свързани с управлението на битови отпадъци.

По думите на инж. Желев технологията за изгаряне на RDF  е значително по-ефективна в сравнение с изгарянето на въглища, тъй като при нея се произвеждат по-голямо количество топлинна и електроенергия със същото количество гориво. Използването на това гориво ще ни позволи да задържим цената на предлаганата услуга. „Отново искам да кажа, че изгаряне на отпадъци ще става само при спазване на строги правила“, категоричен бе той и припомни, че тяхната Топлофикация, както и екологичните им показатели се следят непрекъснато от РИОСВ.

Сподели:

Още новини от деня