Възможни са смущения в ел. захранването на населени места от Община Две могили поради профилактика

На 17.07.2014 от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Две могили, обл. Русе – трафопостовете ТП -5/7/11/13.На 18.07.2014 от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: обл. Русе – гр. Две могили, трафопо…

Код на новината : *129206.html

    

Сподели: