„Евро Проконсулт Русе“ ЕООД: Стартира набирането на проектни предложения по ОПИК 2014-2020 мярка BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

„Евро Проконсулт Русе“ ЕООД информира, че стартира набирането на проектни предложения по ОПИК 2014-2020 мярка BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. По тази мярка ще бъдат подпомагани следните дейности:1. за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията: – въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с национални и международни стандарти, – постигане на съответствие на продукти с национални и м…

Код на новината : *151496.html

Сподели: