Започна приемът на документи по проект „Нови възможности за грижа” в Община Ценово

На 27.03.2015 г. в Община Ценово стартира І етап за прием на документи по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи ”. Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и с…

Код на новината : *137320.html

      

Сподели: