КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на Oбщина Бяла

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на кмета на община Бяла за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе), работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, област Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО“Проучването …

Код на новината : *128000.html

    

Сподели: