НАП – Русе: Данъчен календар за ноември

До 10-ти ноември: По ЗКПО:1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.До 14-ти ноември: По ЗДДС:1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни …

Код на новината : *143883.html

      

Сподели: