Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев”- Русе отбелязва 131 години от създаването си

На 20 юни Професионална гимназия по селско стопанство „ Ангел Кънчев” – Русе отбелязва 131 години от създаването си. Училището е организирано по модела на френските земеделски училища. Обучението е структурирано върху отделните елементи на завършения цикъл в производството, обработката и реализацията на селскостопанската продукция.
През 1865 г. турският реформатор Мидхад паша създава модерно земеделско стопанство Нумуне чифлик – Образцов чифлик. За негов пръв управител е назначен чехският зе…

Код на новината : *128365.html

    

Сподели: