1.1 млн. лева без ДДС влага Община Две могили за ремонт на улици по проект

1.1 млн. лева без ДДС влага Община Две могили за ремонт на улици по проект №: BG06RDNP001-7.001-0048 „Реконструкция на улици в община Две могили“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7, ПРСР 2014-2020г. Подготвя се реконструкция на улици и тротоари, както следва:

  • гр. Две могили: -Ул. “Шумен“, с дължина 304,17 м., площ на асфалтова настилка 1850 м2; -Ул. “Юрий Гагарин“, с дължина 797,22м, площ на асфалтова настилка 4778 м2, площ на тротоарна настилка 1567 м2;
  • с. Острица, ул. „Васил Коларов“, дължина 436,33 м., площ на асфалтова настилка 2733 м2;
  • с. Чилнов, ул. “Плиска“, дължина 95,59 м., площ на асфалтова настилка 430 м2;
  • с. Кацелово: – ул. “Васил Левски“, дължина 572,34 м., площ на асфалтова настилка 3379 м2; – ул. “Калиакра“, дължина 202,29 м., площ на асфалтова настилка 733 м2.
Сподели:

Още новини от деня