Улица "Митрополит Григорий" е затворена за движение

1.1 млн. лева влагат в обновяване на улици в Сливо поле и Голямо Враново

Над 1.1 млн. лева без ДДС ще бъдат вложени в реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, община Сливо поле пo Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0099-С01 от 21.05.2019 г.

Става дума за: 1 Улица „Добри Чинтулов“ – ОТ 116 – ОТ 131; ОТ 131 – ОТ 137; ПОДОБЕКТ: 2 Улица „Панайот Волов“ – Поликлиника; ОТ 125 – ОТ 133; ПОДОБЕКТ: 3 Улица „Първи май“ – ОТ 130 – ОТ 113; 4 Улица „Пролет“ – ОТ 325 – ОТ 323; ПОДОБЕКТ: 5 Улица „Младост“ – ОТ 326 – ОТ 328; 6 Улица „Стоян Пенчев, между кръстовище с републикански път III-2102 “Сливо поле – Сеслав“ – ОТ 261 – ОТ 256; – ОТ 255 – ОТ 254 – ОТ 252 – ОТ 243– ОТ 227; 7 Улица „Дружба“ между ОТ 275 – ОТ 241; ОТ 241 – ОТ 229; 8 Улица „Тунджа“ ОТ 229 – ОТ 227; Обособена позиция №2: „Реконструкции и рехабилитация на улица „Охрид“ в с. Голяма Враново, община Сливо поле“, в т.ч.: 9 с. Голямо Враново, община Сливо поле, улица „Охрид“ – ОТ 126 – ОТ 234 – ОТ 140. Строежът е ІV (четвърта) категория, съгл Разрешение за строеж № 34 от 06.07.2018 г.

сн. Архив

Сподели: