1.1 млн. лева приходи от нощувки през септември в местата за настаняване в Русенска област

През септември 2023 г. в страната са функционирали 3 214 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), със 139.7 хил. стаи и 315.6 хил. легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 2.9%, а броят на леглата в тях – с 4.1%.

Общият брой на нощувките е 2 923.9 хил., или с 15.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение – с 19.4%, се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

В тези с 4 и 5 звезди са реализирани 79.6% от общия брой нощувки на чужди и 43.7% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 14.3% от нощувките на чужди и 24.9% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.1 и 31.4%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 16.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 910.5 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 21.5%, така и при българските – с 12.6%. Нощувалите български граждани са 489.5 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 421.0 хил., със средно по 4.1 нощувки, като 77.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 31.7%, като се увеличава с 3.4 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 41.0%, следват тези с 3 звезди – 26.3%, и с 1 и 2 звезди – 19.2%.

Приходите от нощувки достигат 217.5 млн. лв., или с 31.1% повече спрямо същия месец на предходната година. Отчетеното увеличение е както от чужди граждани – с 33.4%, така и от български – с 27.5%.

61 места за настаняване с 2 306 легла в тях са функционирали през септември в Русенска област. 70 314 са осъществените леглоденонощия за периода. 21 220 са реализираните нощувки през деветия месец на годината, като 6 845 са от чужди граждани. 12 621 са пренощувалите лица, а 3 791 от тях са чужденци. Приходите за периода възлизат на 1.1 млн. лева, а близо 1/3 от тях са постъпили от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 или повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: