Дадоха на „Български пощи“ безвъзмездно за пет години помещение за офис в Кривня

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие съгласие да се предостави на „Български пощи“ ЕАД безвъзмездно за ползване част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 14,57 кв.м., разположен в „Административна сграда“, находяща се в УПИ I, кв. 11 по плана на село Кривня за срок от пет години….

Код на новината : *120135.html

    

Сподели: