Ученици и учители от ОУ „Иван Вазов“ – Русе участват активно в екологичен проект

„Не прави нищо, освен снимки; не оставяй нищо, освен следи; не губи нищо, освен време”. Това е темата на проект по европейска програма „Коменски – училищни партньорства”, по който ученици и учители от ОУ „Иван Вазов” – Русе работят втора година съвместно с училища – партньори от Полша, Германия, Турция, Румъния, Италия и Испания. Проектът е с екологична насоченост и цели промяна в знанието, мисленето и поведението на участниците спрямо околна…

Source: *119487.html

    

Сподели: