Пчеларите в местността „Батмиш“ трябва да пазят пчелите си от 31 октомври до 4 ноември заради пръскане на рапица

Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба №15от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Русе уведоми за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Русе от 31.10.2013 г. до 04.11.2013 г., от 08,00 до 11,00 часаи от 18,30 до 20,30 часа ще се проведе третиране на рапица в местността „Батмиш”. Растителнозащитните мероприятия ще бъдат из…

Source: *119503.html

    

Сподели: