1.4 млн. лева влага Община Иваново в реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в Свaленик

Предстои реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Свaленик, община Иваново – етап 1Б. За целта Община Иваново отделя 1.4 млн. лева без ДДС. Дължината е близо 3 км.

Сподели: