Ще има още ваучери по програмата „Аз мога повече“, сега се прави нов подбор в БТ – Русе

Ще има още ваучери по програмата „Аз мога повече“. От одобрените досега 2910 човека от началото на програмата са включени 2 260, като в момента се провеждат обучения за 48. Допълнителната бройка е за 591 лица. Сега се осъществява подбор. Това съобщи днес новият директор на дирекция “ Бюро по труда“ – Русе Баки Солак….

Source: *119567.html

    

Сподели: