изпит училище

1 413 четвъртокласници от Русенска област се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес

1 413 четвъртокласници от Русенска област се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес. Очакванията бяха това да бъдат общо 1 451 деца. Учениците ще решават писмен тест в рамките на 60 минути. За деца със специални образователни потребности са предвидени 30 минути повече. И тази година тестът по български език и литература включва диктовка, записана на аудиофайл, езикови задачи с избираем отговор, текст за четене с разбиране и тестови задачи към него, както и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор.

Утре ще се състои национално външно оценяване по математика. Както и предишни години тестът е от 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една текстова задача с три подусловия.

Оценките от националното външно оценяване в края на IV клас са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Максималният брой точки на всеки изпит е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни.

Сподели: