„Монбат“ дарява оборудване за лаборатория в Русенския университет

На 11 май в корпус 7 на Русенския университет, ще се състои официалното откриване на лаборатория по „Теоретична електротехника“ към катедра “Теоретична и измервателна електротехника”, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. Лабораторията, обновена с дарение от фирма „МОНБАТ“ АД (гр. Монтана), разполага с модерно оборудване, даващо възможност за осигуряване на съвременно обучение по дисциплините “Теоретична електротехника”, …

Код на новината : *150009.html

Сподели: