прасе месокомбинат

1.9 млн. лева без ДДС дава ОДБХ – Русе за закопаването на умъртвените свине

Африканската чума по свинете (African swine fever) е едно от най-опасните заболявания при домашните и дивите свине поради изключителната си вирулентност и високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта има значително негативно въздействие върху националната, регионалната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Още повече изкореняването му е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години. Африканската чума е силно заразно вирусно заболяване при свинете. Някои щамове на вируса предизвикват тежко протичане на болестния процес с висока смъртност. Инкубационният период е между 5 и 15 дни. Протича в свръхостра, подостра и хронична форма. Клиничните признаци са висока температура, угнетеност, повръщане, диария, цианози по кожата – най-вече ушите, опашката, дистахните крайници, гръдната и коремната област.

Патологоанатомични изменения са хеморагични лимфни възли, точковидни кръвоизливи по бъбреците, увеличен далак, отоци и посинявания на кожата, кръвоизливи по ларинкса, пикочен мехур и др. вътрешни органи. Съгласно Програма за надзор на и контрол на болестта Африканска чума по свинете в България през 2019 – 2021 г. област Русе попада във високо рисковите региони по отношение на поява и разпространение на болестта. В област Русе има регистрирани 12 броя свиневъдни обекти с общ брой на свинете приблизително 110 хиляди. Съгласно законодателството в тази област всички обекти подлежат на мониторинг- извършване на клинични прегледи и вземане на кръвни проби (активен надзор) и вътрешни органи от умрели свине (пасивен надзор). Мерките, които се прилагат при потвърждение на АЧС при домашни свине са:- незабавно умъртвяване на всички налични прасета в животновъдния обект с потвърдена диагноза АЧС, като и животни попадащи в 3 км зона около огнището, по начин гарантиращ неразпространение на вируса на АЧС; – вземане на достатъчен брой проби от отглежданите животни (свине) в обекти, попадащи в 10 км зона около огнището, с оглед установяване начина за проникване на причинителя на заболяването във фермата, както и предполагаемия период на заразяване на фермата; – унищожаването на труповете на умрелите и умъртвените прасета; – проследяване и организиране преработката на добитото месо и технически суровини и продукти от свине, заклани в периода между вероятното проникване на заболяването в животновъдния обект и налагането на мерките за ограничаване и ликвидиране на огнището; – обработка на всички предмети, материали и отпадъци, като например храна за животни, за които съществува вероятност да са контаминирани с причинителя на заболяването; – унищожаването на всички материали за еднократна употреба, за които има вероятност да са контаминирани с причинителя на заболяването; – механично почистване и дезинфекция на използваните сгради и помещения, транспортните средства, използвани за превоз на прасета или техните трупове, оборудване, постеля, тор и екскременти, след умъртвяването на прасетата и унищожаване на труповете им. Към настоящия момент на територията на област Русе са регистрирани 6 огнища на зараза, в т. ч. в три от най-големите индустриални свинекомплекси и със заповед на областния управител номер 0-95-00-510/23.07.2019 г. е обявено бедствено положение, удължено със заповед номер 0-95-00-514/26.7.2019 г. Предвид реалната опасност от широко разпространение на болестта, което е предпоставка за нанасяне на огромни икономически загуби е необходимо незабавно предприемане на дейности по умъртвяване, загробване и дезинфекция . Освен това, неизпълнението или забавата на действията, свързани с недопускането по-нататъшното разпространение на заразата „африканска чума”, може да се разглежда като неизпълнение на нормативно установени задължения на БАБХ в лицето на ОБДХ, регламентирани в ЗВД. Посочените съображения водят към заключение, че е налице „изключително“ обстоятелство по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП.

ОДБХ – Русе дава 1.9 млн. лева без ДДС за предоставянето на услуга по ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете, възникнали на територията на област Русе чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км надзорна зона около огнищата; загробване на труповете и дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани при гореспоменатите дейности. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на “Свинекомплекс Бръшлен“ АД“; Обособена позиция № 2 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“ АД“; Обособена позиция № 3 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на „Свинекомплекс Николово“ АД; Обособена позиция № 4 – „Извършване на мероприятия по дезинфекция и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на област Русе“.

Сподели:

Още новини от деня