русе център

10 блока са подали документи за целево финансиране от страна на Община Русе за технически паспорт и енергийно обследване

Община Русе продължава подкрепата по Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“. Към момента 10 блока (общо 373 жилища) са подали документи за целево финансиране от страна на Община Русе /осигурени 1 млн. лв./. Средствата са за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: