Медика Кор

10 години чества СБАЛК „МЕДИКА КОР“

Специализираната болница за активно лечение по кардиология „МЕДИКА КОР“ стартира дейността си на 6-ти декември 2007 г. Първият пациент на болницата е роденият през 1934 г. Марин Станков.
При стартирането на дейността в лечебното заведение са работили 3-ма лекари – инвазивни кардиолози – д-р Александър Доганов, д-р Валентин Кръстев и д-р Валери Гелев. За пациентите са се грижили 9 медицински сестри и 2 санитарки.

Към момента лекарите наброяват 28, от тях: 5 инвазивни кардиолози, 7 специалисти по кардиология и 9 специализанти по кардиология. 5 от лекарите имат втора специалност – вътрешни болести. В екипа работят и 2-ма анестезиолози, 3-ма лекари по клинична лаборатория и 2-ма лекари със специалност образна диагностика. Медицинските сестри са 26, от които 9 инвазивни. За хигиената в болницата се грижат 9 санитари.

За десетте години в СБАЛК „МЕДИКА КОР“ са обучени 4-ма инвазивни кардиолози и 9 инвазивни медицински сестри.

От откриването досега през лечебното заведение са преминали 24 838 пациенти. В болницата са пролежали 14 988 мъже и 9 850 жени. За периода от 10 години с остър миокарден инфаркт са преминали 4 684 пациенти, от които 2 983 с ST елевация и 1701 без ST елевация. Мъжете с ОМИ са 3 130, а жените 1 554. Основната възрастова група пациенти с ОМИ са хора на възраст над 55 години – 3 640, следвани от възрастова група от 35 до 55 години – 1 007 и до 35 години – 37. Най-младият пациент е на 18 години, а най-възрастният на 96 години.

В болницата са лежали пациенти от всички области в България. Най-много болни са постъпили от областите – Русе, Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново. В болницата са спасени и редица чужденци.

При методите на инвазивна кардиология смъртността е снижена до 0,45%, уточниха от болницата.

В „Медика Кор“ добрите специалисти се ценят и им се създават необходимите условия като добра организация на работата в болницата, издаването им на възможност за кариерно развитие, създаване на условия на място да идват водещи кардиолози от България и Европа и разбира се доброто заплащане.

СБАЛК „МЕДИКА КОР“ е оборудвана с последно поколение ехокардиограф, съдов дуплекс-доплер, стрестест система, апарат за интрааортна балонна контрапулсация, апарати за синхронизирано кардиоверзио с бифазни потенциали. На пациентите с всички видове сърдечни заболявания могат да бъдат извършени коронарографии, периферни ангиографии и инвазивни процедури с последно поколение ангиограф. Апаратът е снабден и със софтуер за невроинтервенционални процедури.

С апаратурата, която разполагат инвазивните кардиолози в „Медика Кор“ могат да се извършват операции на съдове в целия човешки организъм. В момента се подготвя и се работи по оперативната намеса при инсултите. Притеснителното при тях е било, че времето за реакция от порядъка на 4 часа, уточни доц. д-р Панайотов. Затова и за световната практика това е притеснителното и не е направена необходимата стъпка в това отношение напред. Това е следващата крачка към иновационните възможности в „Медика Кор“.

От откриването досега СБАЛК „МЕДИКА КОР“ се стреми да подобри качеството на предлаганите услуги, като редовно работи с редица консултанти и обучители по инвазивна кардиология от България и Европа. От 6 години кардиологичната болница е организатор и на практическия семинар с онлайн връзка „Русенски ендоваскуларни дни“. По време на семинарите наши и чуждестранни специалисти представят съвременни методи за лечение и диагностика.

Кардиологична болница „МЕДИКА КОР“

Сподели: