...10 дни до Коледа...

…10 дни до Коледа…

Уважаеми читатели, приятели и партньори на Регионална библиотека „Любен Каравелов“,


        2020-та – една особено трудна и вододелна за човешката цивилизация година, ни приближава все повече и повече към най-светлия християнски празник Рождество Христово. В 10-те оставащи дни до К О Л Е Д А започваме ОБРАТНОТО БРОЕНЕ на миговете, които ни делят от новия изгрев на Витлеемската звезда, за да отбележим с нейната поява на хоризонта раждането на Спасителя на света. И да следваме светлина й вече 2020 години – календарен кръг, подир календарен кръг, в безкрайни предизвикателства, които са преодолявали предците ни, които са отредени и за нас. В този миксер от възторзи, победи, загуби, разочарования и прераждания на човечеството е скрита силата на победата на Светлината над Мрака, на Доброто над Злото, на Истината над Лъжата. Там, някъде,  вероятно е ключът към Сътворението. Там са търсената неистово формула на чистата енергия, технологично недостижимата гравитация на духа над материята и превръщането им в безкрайност.

        И така, 10  ДНИ преди Рождество започваме обратното броене с редове от любими автори и книги, посветени на светлия празник.

Желаем Ви топли и здрави дни! Пазете се, споделяйте човечност, раздавайте безкористно доброта.

Под № 1 в поредицата – финален откъс от есето „РОЖДЕСТВО“, отпечатано във в. Народна армия, г.II, бр.5 от 7 януари 1922 г. с подпис Хр. Смирненски.

* * *

„…Безполезно Ирод изби 14 милиона по бойните полета. Напразно Юда потрива злорадно ръцете си. Всуе фарисеите още сега крещят: „Разпни го!“

Той ще дойде. И ще снеме от кръстовете милионите си братя, ще изгони търговците и фарисеите, ще подкрепи унижените и оскърбените. Защото той ще бъде не бледоликият кротък назаретянин, който шепне: „Ударят ли те по дясната страна, обърни си лявата!“ Ще се роди огненият бунтовник, съчетал в себе си гнева, любовта и стихийната мощ на цялото измъчено човечество — Спасителят, който ще прогърми:

„Ще разруша този храм и в три дни ще издигна нов!“

* * * следва продължение 

Сподели: