видеоклип парламентарни избори

10 избирателни секции ще има в лечебни заведения на територията на Община Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Със Заповед № РД-01-818/01.04.2021 г. на Кмета на Община Русе са образувани 10 /десет/ избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на община Русе за произвеждане на избори за избиране на народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

Секция № 19 27 00 213 – Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ гр. Русе, с адрес кв. Средна кула, ул. Бачо Киро № 16;

Секция № 19 27 00 214 – Център за психично здраве – Русе ООД, с адрес гр.Русе, бул. Тутракан № 20;

Секция № 19 27 00 215 – УМБАЛ „Медика“, с адрес: гр. Русе, ул. Рига № 35;

Секция № 19 27 00 216 – Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Русе, с адрес-гр. Русе, ул. Муткурова № 51 А;

Секция № 19 27 00 217 – УМБАЛ „Канев“-Русе, с адрес: гр. Русе, ул. Независимост № 2;

Секция № 19 27 00 218 – Комплексен онкологичен център-Русе, с адрес: гр. Русе, ул. Независимост № 2;

Секция № 19 27 00 219 – COVID, УМБАЛ „Медика“, с адрес: гр. Русе, ул. Рига № 35;

Секция № 19 27 00 220 – COVID, УМБАЛ „Канев“, с адрес: гр. Русе, ул. Независимост № 2;

Секция № 19 27 00 221 – COVID, Комплексен онкологичен център-Русе, с адрес: гр. Русе, ул. Независимост № 2;

Секция № 19 27 00 222 – COVID, Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания, с адрес: гр. Русе, ул. Алея Лилия № 35;

С писмо с вх. № 439/01.04.2021 г. в РИК-Русе на Управителя на Център за психично здраве-Русе ЕООД, е представена негова Заповед № 21/01.04.2021 г., с която се разкрива избирателна секция в Център за психично здраве-Русе за пациенти с доказана коронавирусна инфекция /COVID 19/, с адрес: гр.Русе, бул. Тутракан № 20, в сградата на Женското отделение.

С писмо с вх. № 250/24.03.2021 г. в РИК-Русе е постъпило писмо от Кмета на Община Бяла, с което се изпраща предложение за състава на допълнителна секционна избирателна комисия на територията на община Бяла: Заповед 11-95/03.03.2021г. на кмета на община Бяла.

Секция № 19 04 00 027 – COVID, МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД, гр. Бяла, COVID отделение.    

Заповед 11-95/03.03.2021г. на кмета на община Бяла за допълнителни секции.

Сподели:

Още новини от деня