„Комплексен Онкологичен център – Русе“ има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай”

„Комплексен Онкологичен център – Русе“ има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания). В програмата са включени скринингови изследвания за рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката и рак на дебело и право черво. Програмата е финансирана от Европейския съюз и тези прегледи са безплатни за гражданите. Каним всички получили писма за прегледи по тази програма …

Source: *119690.html

    

Сподели: