Трима възпитаници на СОУ „Васил Левски“ – Русе получиха сертификати за владеене на английски език ниво С1 от Hellenic American University, United States of America

През месец октомври трима възпитаници на СОУ „Васил Левски“ – Русе – Габриела Атанасова и Стелиян Веселинов (11в) и Мартин Пламенов (11а) – получиха дългоочакваните сертификати за владеене на английски език ниво С1, издадени от Hellenic American University, United States of America.Миналата учебна година те се явиха на изпит в София, на който трябваше да докажат владеенето на съответната лексика и граматика, уменията си за слушане и четене с разбиране, както и писане на есе по зад…

Код на новината : *119828.html

    

Сподели: