През 2022 г. в община Бяла продължава Етап 2 на проект «Приеми ме 2015 г.» по ОП РЧР 2014-2020 г.

10.4 млн. лева ще струва ремонтът на пътя Бяла – Копривец – Дряновец

Реконструкцията и рехабилитацията на път RSE 1022 / ІІ – 51, Бяла – Копривец / – Бистренци – Дряновец, община Бяла, ще струва 10.4 млн. лева без ДДС. Предвидени за изпълнение са два етапа, съгласно чл. 152, ал. 2 отЗУТ, както следва:
Етап I – от км 0+000 до км 5+979,00;
• Етап II – от км 5+979,00 до км 10+911,28.

Обществената поръчка бе обявена от Община Бяла преди дни, както предложенията трябва да се подадат до 9 януари 2023 година.

Сподели: