„Берус“ ще извършва растителнозащитни дейности от 4 ноември, поради което трябва да се пазят пчелите в няколко русенски местности

Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба №15от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Русе, както следва:От 04.11.2013 г. до 08.11.2013 г., от 06,00 до 11,00 часа в местностите „ПОД ОРМАНА”, „ОРТА ЕКЕНЛИК”, „KЕНЕВЕРЛИКА”, „КАБАКЛЪКА”, &bdquo…

Source: *119671.html

    

Сподели: