На 10 декември cдружение „Младежки глас“ – клон Русе ще отбележи Международния ден на човешките права

На 10 декември cдружение „Младежки глас“ – клон Русе ще отбележи Международния ден на човешките права. Младежите са поканени в Регионалния офис на Комисията за защита от дискриминация от 17:00 часа. Регионалният представител на КЗД за Русе Валентина Николаева ще запознае членовете на организацията с историята на Декларацията за правата на човека, с фактите около приемането на този основен документ от ООН, с възможностите, които предоставя Комисията за защита от дискриминацията при защита п…

Код на новината : *121022.html

    

Сподели: