100 гюргевски семейства получиха по 2 тона дърва за огрев

100 гюргевски семейства получиха по 2 тона дърва за огрев

100 гюргевски семейства получиха по 2 тона дърва за огрев през този отоплителен сезон. Работникът в строителството Юлиан Замфир и неговото семейство бяха посетени от председателя на Окръжен съвет – Гюргево Думитру Беяну, за да се увери той на място в изпълнението на социалната мисия. Много голям проблем през тази зима се оказа отоплението на жилищата в общината и окръга. По искания на кметове и граждани през следващите години ще бъдат отрязани тополите по протежение на окръжните пътища, както и оформени короните на останалите. Дървесината ще бъде насочена към Генерална дирекция „Социално подпомагане“ – Гюргево и населението. Отрязаните дървета ще бъдат заменени с нови. Окръжен съвет – Гюргево предприема стъпки към изграждане на фотоволтаична централа върху терен от 300 хектара, а такива ще има и върху терени на кметствата и общините. Това се оказва единственото решение за производство на възобновяема ел. енергия в условията на нарастващи цени и предизвиканата от това криза.

Сподели: