съдебна-палата-площад-свобода-Часовника

100 лева глоба за неправилно пресичаща русенка падна в съда, датата на наказателното постановление предхожда с 3 дни тази на извършеното нарушение

Състав на Районен съд – Русе отмени НП № 10- ЗМВР от 18.08.2023 г. на Началник отдел Охранителна полиция, с което на В. за нарушение по чл.64 ал.4 от ЗМВР, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване пред Русенски административен съд.

На 21.08.2023 г. И.- полицейски служител, патрулирал заедно със служител на СЗ КООРС Русе. Около 16.00 часа на посочената дата, същите лица извършвали контрол по безопасност на движението на пешеходци на кръстовището на бул.“Липник“ с ул. “Братислава“ в гр. Русе. В 17.10 часа И. и общинският служител забелязали жалбоподателката да пресича на червен сигнал на светофара. И. се насочил към нея за установяване на самоличността й, но тя отказала да спре, за да й бъде извършена проверка и побягнала към МОЛ Русе, където влязла в сервизните помещения. Няколко минути по – късно, на излизане от тоалетната, В. все пак представила лична карта и така й бил съставен фиш № 0053813 по ЗДвП, както и АУАН № 0000876/21.08.2023 г.- с оглед нарушение по чл.64 ал.4 от ЗМВР. В. отказала да подпише акта, въз основа на който впоследствие било издадено обжалваното наказателно постановление.

Видно от издаденото наказателно постановление, посочената дата на съставяне предхожда с 3 дни датата на извършване на твърдяното нарушение. Това фактическо противоречие е възпроизведено още веднъж в постановлението, в разписката към същото, отнасяща се до връчването му.При посоченото, съдът намира, че е налице съществено процесуално нарушение, касаещо императивен реквизит на издаденото наказателно постановление, което нарушение води до извод и за необоснованост по същество. Независимо от посоченото, съдът намира, че по същество извършването на нарушението не е доказано.

Сподели: