За 100 дни ще бъде ремонтирана сградата на бившия дом „Райна Гатева“ по нов проект на Община Русе

На първи август стартира проектът „Център за настаняване от семеен тип и наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства“. Проектът се реализира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Договарящ орган по схемата е Агенцията за социално подпомагане, а бенефициент е Община Русе. Проектът е на стойност 280 000 лв., продължителн…

Source: *119551.html

    

Сподели: