1000 лева обезщетение след неколкократно нахапване от чуждо куче във вилна зона постанови съдът в Русе

Районен съд – Русе осъди Г. да заплати на А. сумата в размер на 1 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане от нахапване от куче на 25.07.2012г., 94,75 лв. – лихва за забава за периода от 25.07.2012 г. до 27.06.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата от 27.06.2013 г. до окончателното плащане, както и сумата в размер на 57,21 лв.- разноски за държавна такса по делото и отхвърли исковете в останалата им част за горниците …

Код на новината : *120180.html

    

Сподели: