103 тона нерегламентирано депонирани отпадъци са събрани само от една зона в Гюргево за 2 седмици

103 тона нерегламентирано депонирани отпадъци са събрани само от една зона в Гюргево за 2 седмици

103 тона нерегламентирано депонирани отпадъци са събрани само от една зона в Гюргево за 2 седмици. В рамките на указания период в района „Мъръшещ“, наред с другите изпълнявани дейности в града, работиха десетки служители на дружествата „Обществени услуги Гюргево“ и „Местни услуги Гюргево“. Община Гюргево подчертава, че гражданите са превърнали района в своеобразно сметище на открито. В тази връзка се припомня, че изхвърлянето на отпадъци върху общински терени е забранено и глобите варират от 300 до 1 000 леи.

Сподели: