105 години от подвига на русенските опълченски полкове, отбили румънския десант при Ряхово

105 години от подвига на русенските опълченски полкове, отбили румънския десант при Ряхово

Румънският десант е стоварен в 4 часа на 1 октомври 1916 г. в източните окрайнини на Ряхово и е посрещнат от постовете на 17 пограничен участък и 10-та рота на 5ОП. Слабата съпротива дава възможност на противника да осигури предмостие и изгради понтонен мост, по който започва масирано прехвърляне на пехотни и артилерийски части. Ротите от трета дружина бързо са разделени на две, като 9 и 11 рота с командира на дружината м-р Фудулов отстъпват с бой в югозападна посока, а останалите две се закрепват първо в Сливо поле, а под заплахата от обкръжение се оттеглят бавно към височините при Борисово и Кая-махле. Реакцията на щаба на РУП е мълниеносна. В 4ч.45 м. командирът на 5ОП подп. Влахов е изпратен с трите маневрени роти и двете полски батареи да поеме общото командване и да ликвидира десанта. Към този момент не е известно, че се строи понтонен мост. Когато към 6 часа обстановката малко се изяснява, т.е. разбира се, че положението е критично, полк. Енчев започва бързо да събира всички сили, с които разполага, за да осигури поне малко по-добро съотношение за отбраняващите се. Макензен веднага назначава свой офицер да ръководи операцията по ликвидиране на десанта, който пристига в щаба на РУП към 3 следобед.

Отбраната що-годе вече е организирана, благодарение на бързите действия на командването на пункта и командирските умения на подп. Влахов. Тръгналите сутринта към Тутракан две дружини са върнати обратно и насочени към Бабово. Още в 9 часа те завързват бой и ангажират 3-4 противникови батальона в това направление. Без каквато и да било артилерийска поддръжка, успяват да удържат рубежа до вечерта, когато по заповед от РУП са насочени към групата на подп. Влахов. Впрочем в заповедите към всички резерви, които успява да осигури РУП фигурира горе-долу следния текст: „…Явете се и влезте в разпореждане на подполковник Влахов. Същият да ви даде район и задача”.

Успехът на цялата операция ляга на плещите на командира на 5ОП и той се справя перфектно! Влахов пристига с маневрения отряд от три роти и две батареи при Кая-махле в 11 ч. Докладът му е, че трета дружина заема с две роти Борисово и с по една –Сливо поле и Кая-махле. Срещу тях настъпват два полка и една дружина. Двете батареи веднага излизат на позиции и започват да обстрелват противника. Артилерийската поддръжка от немската и австрийска артилерии обаче закъсняват. Специално е отбелязан фактът, че 10,5 см батарея от 4/201арт.полк, без заповед е отстъпила от позицията и се е оттеглила при Просена, като изобщо не участва в боя. Новопристигналите австрийска и немска артилерийски части обаче веднага са се включили в сраженията.

Въпреки трите новодошли роти, увеличаващият числеността си с преминали през моста части противник предприема обхват и принуждава отряда на Влахов да напусне трите села и да се укрепи на височините над Кая-махле, и над Борисово в посока Просена. Полк. Перикъл Енчев прави единственото, с което може да бъде полезен – информира сражаващите се части какви подкрепления са насочени към тях. Истината е, че някои не пристигат изобщо, а тези, които пристигат се вклю-чват при Ряхово и Бабово, когато битката е решена, но моралната подкрепа на война е успешен прийом и резултатът не закъснява. Дава и глътка въздух, като предвижда възможност за още едно, последно оттегляне на предварително подготвена позиция. Десния фланг на отряда е подкрепен с два ескадрона от 12-ти Драгунски полк.

От разпити на пленници е получена конкретна информация за количеството и целта на противника да се настъпи и заеме Тутракан. На фона на неприятните новини идва изненадващ доклад от подп. Влахов, че към 11:30 ч. с нощна атака са завзети Кая-махле, Борисово и Пара-махле, като нашите части са се затвърдили на новите пози-ции. Този резултат от моралната подкрепа имах предвид по-го¬ре. Поредната заповед от 7 сутринта на 2 окт. носи добри новини– австрийските монитори са се насочили за обстрел на моста при Ряхово; идват и нови подкрепления. Втора 10,5 см батарея от 201арт.полк се включва също в обстрела на моста и до края на деня той става негоден за използване. С мощен щурм прегрупираните противникови части с двустранен обход принуждават към 17 ч. подп. Влахов да нареди отстъпление по височините западно от Кая-махле, където ротите се закрепват устойчиво. В края на деня започват да пристигат подкрепленията. Към 21 часа в отряда са 4/2ОП дружина и двете дружини, изтеглени от Бабово. Останалото е рутинни настъпателни действия! Поклон, герои!

Сподели: