Правата и задълженията на непълнолетните дискутираха съдия от Окръжен съд - Русе и ученици

107 ученици са се обучавали през изтеклата учебна година в ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево

107 ученици са се обучавали през изтеклата 2017/2018 учебна година в ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево. Двама са придошли, един е бил преместен в друго училище, а осем са отпаднали поради непосещаване на учебни занятия по неуважителни причини за период по – дълъг от 2 месеца. Учебната година е приключила със 100 ученици, от които 41 са роми, сочат данните на Община Иваново. 8 са били пътуващите ученици през годината – 2 от Красен и 6 – от Бъзън.

Понастоящем в училището има 93 ученици.

213 ученици е имало през отминалата учебна година на територията на Община Иваново.

сн. уебсайт на училището

Сподели: