107 недоносени деца са родени през деветте месеца на годината в АГ - комплекса на УМБАЛ "Канев"

107 недоносени деца са родени през деветте месеца на годината в АГ – комплекса на УМБАЛ „Канев“

Сподели: