Дневен център ще бъде създаден в дом „Надежда“ за 20 деца с увреждания през декември

Дневен център ще бъде създаден в дом „Надежда“ – Русе. Той ще бъде в част от сградата на дома и ще обслужва деца с увреждания. През май капацитетът на дома бе намален от 40 на 20 с тази цел. 20 места ще има за индивидуална грижа вън от дома за децата, които могат да излязат от центровете за настаняване от семеен тип. Предстои конкурс за възлагане на услугата на неправителствена организация. До началото на декември ще има избран изпълнител. От септември има постъпило финансиране по сметката на Об…

Source: *119577.html

    

Сподели: