Русе и Бяла получиха днес от министъра на енергетиката договори по програма „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Министърът на енергетиката връчи договори по програма „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ на 32 общини и 9 малки и средни предприятия. Договори по схемата за енергийна ефективност получиха общините Бяла (Русе), Русе и др. По схемата „Производство на горива от биомаса“ договори получиха 9 малки и средни предприятия. Програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е с период на действие до април 2017 г. като дейностите трябва да бъдат изпълнени до края на месец април 2…

Код на новината : *142086.html

      

Сподели: