Милена Димова – ръководител звено „Програми“ в Община Русе: 34 безработни ще почистват по регионална програма за заетост гробищните паркове в Община Русе

Милена Димова – ръководител звено „Програми“ в Община Русе, съобщи днес, че регионалната програма за заетост има за цел да подкрепи пазара на труда. Община Русе се е насочила към уязвими групи на пазара на труда за стимулиране на трудова заетост. 2 са приоритетите в тази област – обслужване и поддържане на гробищните паркове във всички кметства и трите квартала извън града, както и поддържане на обществени сгради и прилежащи терени. Целеви групи в Община Русе са безработни лица над 50 годишна въ…

Source: *119501.html

    

Сподели: