Предстои търг за продажба на автомобили на „БЕСКУ“ ЕООД

Общински съвет – Бяла реши да бъде проведен търг за продажба на МПС, собственост на „БЕСКУ” ЕООД – гр.Бяла – ЗИЛ 555, Рег. № Р 98-65 АХ, произведен през 1990 год., както и челен товарач – ФАДРОМА L 200, произведена през 1990 година….

Source: *119520.html

    

Сподели: