11 декември - Световният ден на планините

11 декември – Световният ден на планините

11 декември е утвърден за Световен ден на планините с резолюция на Общото събрание на ООН от 2002 г. Все повече се признава, че планините са уязвими екосистеми, имащи глобално значение, като източник на по-голямата част на световните запаси на прясна вода. В планините е съсредоточено биологичното разнообразие и те са едно от най-популярните места за почивка. Планините заемат почти една четвърт от земната суша и са източник на средства за съществуване на почти 12% от населението на планетата. Като следствие от замърсяването на околната среда населението на планинските райони все по-често се сблъсква със суша, глад, увеличават се свлачища, наводнения и други стихийни бедствия.

Планината е здраве, вдъхновение и красота, но често тя в опасност. В България, която можем да наречем планинска страна в постоянна борба са туризмът, екологията и различните икономически ползи и това поставя планините в риск. Нека не я унищожаваме. Опазването на красивата ни планинска природа и чистотата ѝ зависи от всеки от нас. Нека не сме ние причината за разрушаването на прекрасната хармония, която цари в Планината. Нека не оставяме на земята нищо друго, освен отпечатъка от своите обувки. Нека не палим огън на непозволени места и да бъдем сигурни, че е загасен напълно преди да си тръгнем. Нека не изхвърляме боклуци в природата – те ще останат там завинаги.

Нека пазим Планината, за да можем да ѝ се наслаждаваме!

/Държавен архив – Русе/

Сподели: