Започва есенната дезинфекция на съдовете за битови отпадъци в Русе

11 жалби за година в Русе за нивата на шум от извършването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

Член 79 от Закона за опазване на околната среда регламентира разработването, приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от кметовете на общини.  Съгласно чл. 79, ал. 4 Програмите за опазване на околната среда на общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда (чл. 79, ал. 5). Отчетите се представят за информация в РИОСВ.

С цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерациите (населени места с население над 100 хил. жители или определени като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията), се разработват планове за действие (чл. 6, ал. 1 от Закон за защита от шума в околната среда – ЗЗШОС). Кметът на общината възлага разработването на плана за действие по реда на разработването, одобряването, отчета и контрола на общинските програми за опазване на околната среда по глава пета от Закона за опазване на околната среда (чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗЗШОС).

В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони Община Русе има изготвен План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе (Решение №777, прието с Протокол №31/22.02.2018 г. на Общински съвет – Русе).

Днес ОбС – Русе прие отчета за 2022 г. на Плана за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе за мерките, които са с постоянен характер.

През 2022 г. ОП „Комунални дейности” продължава дейността по ремонтни работи по улици, тротоари и др. на територията на Община Русе, както следва:

Януари 2022 г.

Асфалтиране ул. „инж. Бъркли“.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Липник“, бул. „Скобелев“, ул. „Св. Наум“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Изгрев“, ул. „Н. Вапцаров“, бул. „Тутракан“, бул. „Придунавски“, бул. „Н. Бозвели“, ул. „Изола планина“, бул. „Васил Левски“, ул. „Пенчо Славейков“ ул. „Солун“, ул. „Студентска“, ул. „Мадарски конник“, алея „Бели брези“, ул. „Г. С. Раковски“ , ул. „Струга“, ул. „Тодор Александров“, ул. „К. Величков“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „П. Д. Петков“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Богдан войвода“, кръстовище „Олимп“, ул. „Чипровци“, ул. „Хан Крум“, ул. „Цар Асен“, ул. „Св. Наум“.

– асфалт – 126,4 т.

– студен асфалт – 1600 кг.

Февруари 2022 г.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Симеон Велики“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Петрохан“, ул. „Изгрев“, ул. „Касева чешма“ и заход от ул. „Св. Д. Басарбовски“ към бул. „България“, ул. „Вискяр планина“, бул. „Тутракан“, ул. „Босилеград“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Йосиф Цанков“, ул. „Солун“, ул. „Плиска“, бул. „Родина“, ул. „Едуард  Винтер“, ул. „Белмекен“, път към кв. „ДЗС“, път от с. Николово за с. Просена.

– асфалт – 55 т.

 – студен асфалт – 650 кг.

Март 2022 г.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка: ул. „Й. Цанков“, ул. „24 май“, полигон ДЗС, ул. „Цар Самуил“, ул. „Тунджа“, ул. „Панега“, ул. „Матей Стойков“, ул. „Згориград“, ул. „Петрохан“, ул. „Братислава“, ул. „Орлово гнездо“, бл. „Лебед“, бл. „Жерав“, зад бл. „Калина“, бл. „Боряна“, бл. „Камен“, бл. „Лазар“, паркинг на бл. 114-1, паркинг на бл. „Голям Богдан“, ул. „Муткурова“, ул. „П.Д.Петков“, к-ще ул. „П. Д. Петков“ и бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“, ул. „Рига“, бул. „Тутракан“ (мост), кръгово к-ще бул. „Тутракан“ и Индустриален парк, ул. „Борислав“, ул. „Петрохан“,  ул. „Боримечка“, бул. „Скобелев“, път за с. Николово.

  • асфалт – 52,3 т.
  • кбе – 170 кг.
  • студен асфалт – 2000 кг.

Април 2022 г.

            Асфалтиране ул. „Вега“ и ул. „Ибър“.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Плиска“, ул. „Цар Петър“, ул. „Оборище“, ул. „Цар Асен“, ул. „Даме Груев“, ул. „Н.Й.Вапцаров“, ул. „Филип Станиславов“, паркинги на паркинги на бл.79, бл.77, бл. 81 в кв. „Здравец“, бл. „Кремена“, бл. „Цена“, бл. „Камен“, бл. „Голям Богдан“, бл. „Шар планина“, бл. „Есперанто“, ул. „Вискяр планина“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Дондуков Корсаков“.

            – асфалт – 497,3 т.

– кбе – 1600 кг.

– студен асфалт – 725 кг.

Май 2022 г.

Асфалтиране по ул. „Вега“, ул. „Белмекен“, ул. „Страцин“.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Орлово гнездо“, бл. „Г. Богдан“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Згориград“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Дондуков Корсаков“, ул. „Цар Асен“, ул. „Оборище“, ул. „Цар Петър“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Кърджали“, ул. „Марица“, ул. „Тракция“, ул. „Искър“, ул. „Никола Табаков“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Сини камъни“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Муткурова“, междублокови пространства на бл. 76, бл.79, бл. 83, бл. 84, бл. 85, бл. 86, бл. 87 в кв. „Здравец“, път от Хиподрум към сметище.

– асфалт – 466,55 т.

– кбе -1250 кг.

– студен асфалт – 500 кг.

Юни 2022 г.

Асфалтиране междублокови пространства на бл. „Тича“ и бл. „Силистра“ в кв. „Здравец“, околоблоково пространство бл. „Гагарин“.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Русофили“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Хан Крум“, ул. „Александър Хаджирусет“, бул. „Цар Освободител“ ул. „Чипровци“, ул. „Юндола“, ул. „Студентска“, бул. „Съединение“, ул. „Янтра“, ул. „Проф. Баларев“, ул. „Дряновска“, ул. „Цар Асен“, ул. „Атанас Буров“, ул. „Епископ Босилков“, ул. „Свети Георги“, ул. „Рила“, ул. „Епископ Босилков“, ул. „Коледница“, ул. „Боянци“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Потсдам“, ул. „Борисова“, ул. „Котовск“, междублокови пространства бл. „Титов“, бл. „Попович“, бл. „Комаров“, бл. „Биковски“, бл. „Николаев“, бл. „Терешкова“.

– асфалт – 501,4 т.

– битумна паста – 575 кг.

– кбе – 1290 кг.

– студен асфалт – 325 кг. 

Юли 2022 г.

Асфалтиране междублоково пространство на бл. „Марица“, околоблоково пространство бл. „Гагарин“ в кв. „Здравец“, част от тротоар по ул. „Студентска“.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Видин“, ул. „Рига“, бул. „Мидия енос“ и локално платно, ул. „Борисова“, м-ст Дрибака, ул. „Доростол“, ул. „Студентска“, ул. „Лозен планина“, бул. „България“, ул. „Ангел Кънчев“, бул. „Тутракан“, ул. „Хан Крум“, бул. „Фердинанд“, ул. „Рига“, ул. „Лозен планина“, ул. „Пловдив“, ул. „Иван Ведър“, в с. Николово, в кв. „Образцов чифлик“.

– асфалт – 395,9 т.

– студен асфалт – 625 кг.

– битумна паста – 3100 кг.

Август 2022 г.

Асфалтиране тротоар по ул. „Одрин“ /до Паметник на моряка/.

Асфалтиране участък на обръщало тролеи в кв. „Дружба“ 3.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по гребна база Лесопарк Липник, кв. „Чародейка“, ул. „Иларион Макариополски“, паркинг бл. 213 и локално платно на бул. „Мидия-енос“, бул. „Съединение, ул. „Иван Шишман“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Петър Берон“, ул. „Изгрев“, локално платно на ул. „Ст. Стамболов“, ул. „Антим“ 1 (бл. „Д. Миладинов“, бл. „Д. Константинов“, бл. „Пирдоп“), ул.  „Гевгели“, ул. „Свети Георги“, паркинги на бл. „Машпроект“, бл. „Бела“, бл. „Дунавски строител“, бл. „Ген. Иван Вазов“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Българска морава“, тротоар по ул. „Драган Цанков“ с ул. „Цар Самуил“, ул. „Черноризец Храбър“, път от с. Николово към Мартен, с. Сандрово, с. Ястребово и път към с. Семерджиево, с. Николово – с. Червена вода , в с. Червена вода, с. Бъзън пътя за с. Хотанца.

            – асфалт – 282,3 т.

– студен асфалт – 450 кг.

– битумна паста – 4860 кг.

Септември 2022 г.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по път с. Долно Абланово и с. Ново село, път за с. Николово, път за с. Хотанца, ул. Родоста” и ул. „Черноризец Храбър“, междублокови пространства на бл. 82 и бл. 83 в кв. „Здравец“, ул. „Илариoн Макариополски“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Доростол“, бл. „Росица“, бул. „Съединение“, ул. „Нови Сад“, ул. „Хан Крум“, ул. „Тулча“, ул. „Изгрев“, ул. „Измаил“, ул. „Згориград“, ул. „Шипка“, ул. „Тулча“, ул. „Антим“ 1, ул. „Св. Д. Басарбовски“, ул. „Мария Луиза“, ул. „24 май“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Видин“, ул. „Проф. Баларев“.

– студен асфалт – 1750 кг.

– битумна паста – 350 кг.

– кбе – 1100 кг.

Октомври 2022 г.

Асфалтиране междублокови пространства на бл. „Петър Вичев“, бл. „Иван Кръстев“ 1 и бл. „Иван Кръстев“ 2,  бл. „Проф. Баларев“, бл. 82, бл. 83, бл. 84, бл. 85 в кв. „Здравец“.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Панайот Волов“, ул. „Ил. Макариополски“, ул. „Св. Сава“, ул. „Черноризец Храбър“, в кв. „Средна кула“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Едуард Винтер“, ул. „Тодор Каблешков“, ул. „Свети Георги“, ул. „Дондуков – Корсаков“, ул. „Антим“, ул. „24-ти май“, ул. „Изгрев“, ул. „Герлово“, ул. „Никола Петков“, ул. „Жул Паскин“, ул. „Цариброд“, междублокови пространства на бл. „Вяра“ 1 и 2, бл. „Калиакра“, бл. „Каварна“ и бл. „Добруджа“, к-ще ул. „Александровска“ и ул. „Мостова“, с. Басарбово, с. Семерджиево.

   – асфалт – 1249,4 т.

    – кбе – 920 кг.

    – студен асфалт – 550 кг.

Ноември 2022 г.

Асфалтиране междублокови пространства бл. „Иван Кръстев“ 1, бл. „Иван Кръстев“ 2, бл. „Лайпциг“, бл. „Проф. Баларев“, тротоар по ул. „Инж. Бъркли“.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Доростол“, ул. „Каменарска“, ул. „Саша Попов“, ул. „Изгрев“, ул. „Рига“, ул. „Тодор Икономов“, паркинг на бл. 205, бл. 209, бл. 201, бл. 204, бл. 212  в кв. „Чародейка“,  ул. „Милкова ливада“, ул. „Св. Д. Басарбовски“, път с. Семерджиево – с. Ново село и с. Ново село – с. Долно Абланово, път с. Смирненски – с. Ново село.

                       – асфалт – 445,2 т.

– кбе – 2340 кг.

– студен асфалт – 425 кг.

Декември 2022 г.

Асфалтиране паркинг на бл. „Потсдам“ 1 /малък паркинг/.

Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по: ул. „Струга“, ул. „Лисец“ , бул. „Гоце Делчев“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“, бул. „Фердинанд“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Табия“, ул. „Петрохан“, междублокови пространства на бл. 309, бл. 308, бл. 112, к-ще ул. „Сан  Стефано“ и ул. „Плиска“, ул. „Цветница“, ул. „Битоля“, ул. „Борисова“, бул. „Васил Левски“.

– асфалт – 178,8 т.

– студен асфалт – 1825 кг.

Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите жалби от гражданите по въпросите на шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки от контролните органи

             В отдел „Екология” на Община Русе през 2022 г. са постъпили 11 броя жалби и сигнали за шум в околната среда, предизвикан от различни източници, както следва:

            Резултатите от извършените измервания на еквивалентните нива на шум показват:

Всички 11 бр. жалби са за нивата на шум от извършването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. За 2 бр. от жалбите са извършени замервания от РЗИ-Русе.

  • 1 бр. от жалбите e основателнa –  на 12.07.2022 г. измерените стойности на еквивалентните нива на шум не отговарят на изискванията на Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
  • 1 бр. продължава работата на РЗИ-Русе по замерванията на показателите на шум от осъществяването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и шума излъчван от специализираните автомобили. В зависимост от изразеното становище на РЗИ – Русе ще бъдат предприети мерки и по другите сигнали.
  •  0 бр. съставени АУАН на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Русе.

Битов шум – 0 бр. жалби.

Сподели: