Подмяна на съдовете за отпадъци започна от централна градска част в Русе

11.1 млн. лева се планират да дойдат от ТБО в бюджета на Община Русе през 2021 година

Време за прочитане: < 1 мин.

Общинските такси за битови отпадъци се планират на нивото на 2020 г. в размер на 11 100 000 лв. Това става ясно от проекта за бюджет на Община Русе за 2021 година, който ще бъде приет на заседание на ОбС – Русе през следващия месец. За определяне размера на такса битови отпадъци предстои въвеждане на нова методика от Министерство на финансите, което да даде възможност за определяне на нова основа за администриране на ТБО като размерът на ТБО за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците. Последните изменения на ЗМДТ влизат в сила
от 2022г, а броят на ползвателите ще бъде установен с Националното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021г. В проектобюджет 2021г. е заложена сума по прогнозни данни на дирекция „Местни данъци и такси“. През периода 2012-2021г. размерите на ТБО се определят въз основа на Решение №44, прието с Протокол № 4 от 29.12.2011г. на ОбС – Русе. Приходите от ТБО не могат да покрият разходите в дейност 623 „Чистота“ и затова се търсят варианти за оптимизиране на разходите.

Сподели:

Още новини от деня