110 години от рождението на Ганчо Стоянов

110 години от рождението на Ганчо Стоянов

Ганчо Стоянов Ганчев е роден на 22 август 1911 г. в с. Илийно, Търговищко. Учи дърворезба в Котел, а през октомври 1934 г. се записва като частен ученик в Столарското училище в Русе. През 1942 г. завършва Висшето търговско училище в Свищов и окончателно се установява в Русе. През 1945 г. става главен инспектор на отдел “Занаяти” в Областната стопанска камара. След закриването ѝ през 1947 г. е назначен за директор на предприятието “Гатю П. Станев”. От 1948 до 1953 г. е директор на завод „Найден Киров“ – Русе. През 1953 г. в Русе е създаден Научно-технически съюз (НТС) и Ганчо Стоянов става негов първи секретар. През 1975 г. се пенсионира и става майстор в Задругата на майсторите на художествените занаяти. През 1954 г. Г. Стоянов резбова три тавана в приемната на новата ж. п. гара на Русе. Следват мебелите в бившия музикален магазин, тавани в Пловдив, иконостаса на църквата “Св. Петка” и др. През 1981 г. Г. Стоянов подрежда своя юбилейна самостоятелна изложба в Дома на техниката, посетена от над 6500 русенци и гости на града. Умира на 5 август 1998 г.

/Източник – Държавен архив – Русе/

Сподели: