стефан гечев

110 години от рождението на Стефан Гечев ще бъдат отбелязани в РБ „Л. Каравелов“ – Русе

На 11 февруари В РБ „Л. Каравелов“ – Русе официално ще бъдат отбелязани 110 години от рождението на Стефан Гечев с откриване на документална изложба в библиотеката. Събитието се посвещава и на 133 години от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Отправена е благодарност на Стефан Артамонцев, който предостави видеофилм за своя родственик Стефан Гечев.

Сподели: