115 години от създаването на археологическата сбирка при русенската мъжка гимназия "Княз Борис

115 години от създаването на археологическата сбирка при русенската мъжка гимназия „Княз Борис

Напоследък стана модерно да се говори за патриотизъм и колко е важно да се обича Родината. Замисляме ли се обаче, какво се прави реално в тази посока? Защото на всички ни е ясно, че единствено с „приказки” няма да започнем да се чувстваме повече патриоти. Нужни са примери! Като този от далечното минало, когато на 1 януари 1904 г. е открита първата в Русе музейна сбирка, която този месец навършва 115 г. от създаването си. Сбирка, която години наред е учила не само русенци, не само българите, а и много чужденци, посетили Русе, че е важно да знаем откъде идва българският род и защо трябва да се гордеем с историята си.

Създател на сбирката е Херман Шкорпил, който по това време е учител в Русенската мъжка гимназия „Княз Борис”. Той открива експозицията на 1 ян. 1904 г. под името „Исторически музей при реалната гимназия „Княз Борис”. След Х. Шкорпил, сбирката сменя няколкократно своите уредници. От 1906 до 1922 г. уредник е Димитър Костов. По негово време, през 1913 г. Музеят се сдобива с нумизматична сбирка и други предмети, изпратени от директора на Силистренското педагогическо училище, поради опасността от румънска окупация. Димитър Костов неуморно подрежда и обогатява музея. Под негово ръководство се разкопава праисторическата могила, намираща се до Захарната фабрика и сбирката се попълва с нови ценни предмети. Също по негова инициатива на 13 февр. 1922 г. се основава Гражданско археологическо дружество. След като Д. Костов напуска гимназията, археологическият интерес постепенно замира, а Археологическото дружество преустановява дейността си. По-късно ръководството на Училищния музей се поема от учителя по история в гимназията Н. Михайлов, от В. Т. Ковачев, от М. Дяков, Стоян Атанасов.

Музейната сбирка е местена няколко пъти, което поражда необходимост тя да бъде подредена от специалист по музейно дело. От Софийския Народен музей е поискано да изпрати такъв специалист и на 12 окт. 1932 г. Министерството на народното просвещение назначава учителя по история и география Васил Маринов, който да поеме сбирката в Гимназията. В. Маринов подрежда сбирката в една от големите източни стаи на Мъжката гимназия, а археологическите материали са подредени и групирани в шкафове по епохи. „Предисторическата епоха” (неолит) е онагледена с материали от кремък и пръст, материали от кости (чукове, игли, шила, харпуни и пр.), материали с вдлъбнати, врязани, релефни и инкрустирани орнаменти. Всички тези експонати са от Русенската праисторическа могила до Захарната фабрика. „Римската епоха” е представена от съдове, римски лампички, фибули и пр. Римските материали са събрани в „Тракийската епоха”, твърде малко на брой, подредени в един от централните шкафове. Следват други римски материали, събрани в околността на Военния клуб. В „Средновековния отдел” експонатите също не са много. Всички предмети са подредени в шкафове, като в последния, осми шкаф, са събрани изданията на Софийски народен музей, с които гимназията разполага. По стените са изложени оръжия от периода на турската власт („кремъклийки”, „кърджалийки”, пищови, ножици) и малко етнографски материали (обеци, пръстени, пафти, колани). Нумизматичната сбирка заема централно място и наброява приблизително 1500 римски, византийски, български и др. монети.

Дълги години Музейната сбирка в Русенската мъжка гимназия оформя в младите българчета и в посетителите ѝ едно особено националното чувство, правейки ги горди българи. Важното ѝ значение за Русе е осъзнато от нейните основатели,  които дават мнението си, че тя показва нагледно миналото на страната и на народите, минали през нейните територии. От такива примери има нужда и днес България. Те идват да покажат на младото поколение, че страната им не е само чалга, лоши пътища и корупция, а нещо повече… тяхната Родина, бъдещето на която зависи от самите тях!

Толя Чорбаджиева
Държавен архив – Русе

Сподели: